Wszystkich Kandydatów, którzy nie zdążyli ze złożeniem dokumentów zapraszamy w dniu 1 sierpnia 2016 r. w godzinach 10.00-13.00

 

Informacja dla osób zakwalifikowanych na kierunek Fizjoterapia

Kandydaci, którzy zakwalifikowali się na studia zobowiązani są, w terminie 22-23.07.2016 r., dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 5) w Sekretariacie WKR w godzinach jego pracy.

W tym terminie należy dostarczyć następujące dokumenty:

 1. Podanie - ankietę o podjęciu studiów wydrukowana z ESR i podpisaną
 2. Oryginał dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na Kierunku Fizjoterapia lub zaświadczenia o posiadaniu tytułu licencjata – dotyczy tegorocznych absolwentów (wówczas oryginał dyplomu ukończenia studiów, należy dostarczyć do Dziekanatu do dnia 30.09.2016),
 3. Oryginał zaświadczenia o średniej ocen za 3 rok studiów pierwszego stopnia (załącznik nr 13)
 4. Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia - w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (obowiązkowo oryginały dokumentów do wglądu),
 5. Aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych – 2 sztuki (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
 6. Oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej na Kierunku Fizjoterapia, określającego datę następnego badania, wydanego na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 7. Oryginał (do wglądu) i kserokopię zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z niepełnosprawnością),
 8. Oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik)
 9. Deklaracja wyboru języka obcego (załącznik)
 10. Oświadczenie o drugim kierunku
 11. Dowód wpłaty za legitymację i indeks (21 zł) Absolwenci AWF Kraków posiadający legitymację elektroniczną - 4 zł za indeks

(nr konta Bank Pekao SA 50 1240 4722 1111 0000 4854 7181)

W związku z wprowadzeniem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej oraz Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej wszyscy kandydaci zobowiązani są do przekazania fotografii do legitymacji elektronicznej według podanych poniżej wymagań.

Wytyczne techniczne i formalne, jakie powinny spełniać przekazywane zdjęcia w formacie elektronicznym.

Typ pliku *.jpg

 1. Zdjęcie musi przedstawiać aktualny wizerunek osoby ubiegającej się o legitymację.
 2. Fotografia o wymiarach minimalnie 240 x 300 pikseli a maksymalnie 300 x 375 pikseli, z zachowaniem proporcji, pozwalająca na wydrukowanie zdjęcia w rozmiarze 2 cm na 2,5 cm.
 3. Wielkość pliku zawierającego zdjęcie mniejsza niż 50 kB.
 4. Zdjęcie kolorowe.
 5. Tło jednolite, gładkie i niejaskrawe.
 6. Zdjęcie osoby bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
 7. Fotografia musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, patrząca na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 8. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami wówczas konieczne jest dołączenie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
 9. Wyznawcy określonych religii mają prawo do zdjęcia w nakryciu głowy wówczas konieczne jest dołączenie zaświadczenia o przynależności wyznaniowej.

Zdjęcie powinno być wprowadzone przy pomocy portalu kandydata!!!

2-letnie niestacjonarne (zaoczne) studia drugiego stopnia na kierunku Fizjoterapia
Lista osób zakwalifikowanych na I rok studiów w roku akademickim 2016/2017

Lp NIK Pesel Średnia
skorygowana
Ranga
1 12 80021401798 4,89 1,0
2 11 93032511064 4,79 2,0
3 26 94071903148 4,74 3,0
4 155 79090715408 4,72 4,0
5 125 92040510205 4,71 5,0
6 52 94041601241 4,69 6,0
7 49 94040903221 4,67 7,0
8 42 93102706589 4,67 8,0
9 44 94111508425 4,67 9,0
10 124 94121410226 4,66 10,0
11 174 92021803647 4,66 11,0
12 175 69100503602 4,65 12,0
13 40 94022405774 4,64 13,0
14 1 90011711844 4,63 14,0
15 54 92031208283 4,63 15,0
16 74 94112606788 4,61 16,0
17 38 90100903307 4,59 17,0
18 70 94032705301 4,59 18,0
19 37 82062507187 4,59 19,0
20 18 94012301581 4,59 20,0
21 69 94111207485 4,59 21,0
22 137 94081502645 4,57 22,0
23 167 93111510386 4,55 23,0
24 82 94110908707 4,55 24,0
25 21 94082910964 4,54 25,0
26 144 94032108562 4,51 26,0
27 19 84070318146 4,51 27,0
28 78 94030107266 4,51 28,0
29 182 92050811765 4,50 29,0
30 97 93040909831 4,49 30,0
31 51 94070708720 4,46 31,0
32 62 94051105241 4,45 32,0
33 139 88011510884 4,45 33,0
34 8 89033115406 4,45 34,0
35 79 93081110047 4,43 35,0
36 72 93112107862 4,43 36,0
37 123 80070109647 4,42 37,0
38 96 68122304664 4,42 38,0
39 121 94101110100 4,42 39,0
40 150 94030109084 4,41 40,0
41 83 93101509565 4,41 41,0
42 24 90081604196 4,41 42,0
43 31 94081904287 4,40 43,0
44 43 94051011199 4,39 44,0
45 93 94033102282 4,38 45,0
46 90 93070913305 4,38 46,0
47 104 69012800149 4,37 47,0
48 143 93083106888 4,37 48,0
49 22 94100606420 4,36 49,0
50 85 94080810983 4,36 50,0
51 111 94052609164 4,36 51,0
52 172 86012509687 4,35 52,0
53 71 94031506675 4,34 53,0
54 115 93032811522 4,33 54,0
55 60 93011307239 4,33 55,0
56 99 93080208668 4,32 56,0
57 178 91021114720 4,32 57,0
58 129 88061707900 4,32 58,0
59 47 93091812506 4,32 59,0
60 171 89012908265 4,31 60,0
61 16 94113006587 4,31 61,0
62 33 92031610781 4,31 62,0
63 4 86031017198 4,31 63,0
64 15 80010414824 4,27 64,0
65 45 92072409564 4,27 65,0
66 80 94031308338 4,26 66,0
67 27 94101503962 4,26 67,0
68 57 94103109395 4,26 68,0
69 161 80011907163 4,24 69,0
70 28 94092308289 4,24 70,0
71 138 92121107812 4,24 71,0
72 170 94032310028 4,23 72,0
73 65 94030703103 4,22 73,0
74 13 92081610328 4,22 74,0
75 185 94070712345 4,21 75,0
76 94 89030202387 4,21 76,0
77 153 94111703707 4,21 77,0
78 109 94041913858 4,20 78,0
79 122 90082715585 4,20 79,0
80 86 88021100402 4,20 80,0
81 73 93011505446 4,20 81,0
82 186 94050410814 4,20 82,0
83 41 93091607344 4,20 83,0
84 113 92020706446 4,19 84,0
85 100 94052102308 4,19 85,0
86 64 94061012108 4,18 86,0
87 81 94092611002 4,17 87,0
88 58 94020310241 4,17 88,0
89 169 94051712076 4,16 89,0
90 56 94101709320 4,16 90,0
91 89 94011909544 4,16 91,0
92 66 92031013911 4,14 92,0
93 181 88122913604 4,14 93,0
94 135 90020406120 4,14 94,0
95 136 94042112966 4,14 95,0
96 88 94080311507 4,14 96,0
97 61 94112405929 4,13 97,0
98 168 94010704041 4,12 98,0
99 140 91102501265 4,12 99,0
100 127 90042910450 4,12 100,0
101 91 89012404235 4,11 101,0
102 98 94042706587 4,11 102,0
103 159 92111304652 4,10 103,0
104 9 93041804241 4,10 104,0
105 119 94010310486 4,10 105,0
106 110 94092405108 4,09 106,0
107 2 89101312379 4,07 107,0
108 179 86033111890 4,07 108,0
109 53 94050707321 4,07 109,0
110 173 93041704244 4,06 110,0
111 146 89071602975 4,06 111,0
112 23 94061707000 4,06 112,0
113 10 93101404167 4,06 113,0
114 184 94121006207 4,06 114,0
115 112 94111811255 4,06 115,0

 

2-letnie niestacjonarne (zaoczne) studia drugiego stopnia na kierunku Fizjoterapia
Lista osób niezakwalifikowanych na I rok studiów z braku miejsc

Lp NIK Pesel Średnia
skorygowana
Ranga
116 76 94061809764 4,05 116,0
117 133 90110500727 4,04 117,0
118 116 94080911622 4,04 118,0
119 103 91122501724 4,03 119,0
120 59 93041207426 4,01 120,0
121 166 94020412806 4,01 121,0
122 128 93092611180 4,00 122,0
123 180 94070106603 4,00 123,0
124 183 94010210687 4,00 124,0
125 75 94121403332 4,00 125,0
126 101 93011503970 3,98 126,0
127 39 94022414844 3,98 127,0
128 20 94082501728 3,98 128,0
129 67 93031214968 3,97 129,0
130 102 94112302325 3,97 130,0
131 105 88041805040 3,97 131,0
132 17 91011213503 3,97 132,0
133 29 90081011767 3,95 133,0
134 36 93062507596 3,94 134,0
135 108 94090406460 3,93 135,0
136 84 94032908216 3,93 136,0
137 126 94041913872 3,93 137,0
138 154 94120409469 3,93 138,0
139 131 94072105723 3,92 139,0
140 114 90021008055 3,92 140,0
141 5 91041506071 3,92 141,0
142 117 93021007505 3,91 142,0
143 30 93061706040 3,90 143,0
144 46 93070904525 3,89 144,0
145 50 94101109267 3,88 145,0
146 165 94080603880 3,87 146,0
147 162 94021110659 3,86 147,0
148 151 94070908717 3,86 148,0
149 118 93062709547 3,85 149,0
150 55 93093009656 3,84 150,0
151 95 89071300590 3,81 151,0
152 87 79112403085 3,80 152,0
153 32 86122609374 3,79 153,0
154 176 89071019256 3,78 154,0
155 6 93081809981 3,78 155,0
156 134 94071306613 3,78 156,0
157 120 93050101302 3,78 157,0
158 148 94040512102 3,76 158,0
159 48 94061611093 3,74 159,0
160 141 94062810972 3,72 160,0
161 163 93081211137 3,71 161,0
162 156 90070610713 3,71 162,0
163 130 94021613855 3,70 163,0
164 25 73030800225 3,69 164,0
165 68 92021208268 3,69 165,0
166 35 90030302243 3,67 166,0
167 147 94061012146 3,66 167,0
168 77 85082005633 3,63 168,0
169 152 94033014334 3,62 169,0
170 142 92052309473 3,62 170,0
171 145 93042813839 3,59 171,0
172 34 92061109624 3,59 172,0
173 92 91011408066 3,59 173,0
174 157 93080512345 3,57 174,0
175 158 94013104268 3,57 175,0
176 164 93030612491 3,55 176,0
177 107 94041404837 3,54 177,0
178 14 92061708212 3,49 178,0
179 106 92052807643 3,39 179,0
180 160 92060202519 3,39 180,0
181 63 94022011034 3,33 181,0
182 177 92041807537 3,31 182,0
183 149 92101209062 3,30 183,0
184 132 91100611892 3,29 184,0
185 7 91102314014 3,18 185,0
186 3 90012316505 3,15 186,0