Informacja dla osób zakwalifikowanych na kierunek Fizjoterapia

Kandydaci, którzy zakwalifikowali się na studia zobowiązani są, w terminie 20-22.07.2016 r., dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 5) w Sekretariacie WKR w godzinach jego pracy.

W tym terminie należy dostarczyć następujące dokumenty:

 1. Podanie - ankietę o podjęciu studiów wydrukowana z ESR i podpisaną
 2. Oryginał dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na Kierunku Fizjoterapia lub zaświadczenia o posiadaniu tytułu licencjata – dotyczy tegorocznych absolwentów (wówczas oryginał dyplomu ukończenia studiów, należy dostarczyć do Dziekanatu do dnia 30.09.2016),
 3. Oryginał zaświadczenia o średniej ocen za 3 rok studiów pierwszego stopnia (załącznik nr 13)
 4. Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia - w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (obowiązkowo oryginały dokumentów do wglądu),
 5. Aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych – 2 sztuki (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
 6. Oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej na Kierunku Fizjoterapia, określającego datę następnego badania, wydanego na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 7. Oryginał (do wglądu) i kserokopię zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z niepełnosprawnością),
 8. Oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik)
 9. Deklaracja wyboru języka obcego (załącznik)
 10. Oświadczenie o drugim kierunku
 11. Dowód wpłaty za legitymację i indeks (21 zł) Absolwenci AWF Kraków posiadający legitymację elektroniczną - 4 zł za indeks

(nr konta Bank Pekao SA 50 1240 4722 1111 0000 4854 7181)

W związku z wprowadzeniem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej oraz Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej wszyscy kandydaci zobowiązani są do przekazania fotografii do legitymacji elektronicznej według podanych poniżej wymagań.

Wytyczne techniczne i formalne, jakie powinny spełniać przekazywane zdjęcia w formacie elektronicznym.

Typ pliku *.jpg

 1. Zdjęcie musi przedstawiać aktualny wizerunek osoby ubiegającej się o legitymację.
 2. Fotografia o wymiarach minimalnie 240 x 300 pikseli a maksymalnie 300 x 375 pikseli, z zachowaniem proporcji, pozwalająca na wydrukowanie zdjęcia w rozmiarze 2 cm na 2,5 cm.
 3. Wielkość pliku zawierającego zdjęcie mniejsza niż 50 kB.
 4. Zdjęcie kolorowe.
 5. Tło jednolite, gładkie i niejaskrawe.
 6. Zdjęcie osoby bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
 7. Fotografia musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, patrząca na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 8. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami wówczas konieczne jest dołączenie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
 9. Wyznawcy określonych religii mają prawo do zdjęcia w nakryciu głowy wówczas konieczne jest dołączenie zaświadczenia o przynależności wyznaniowej.

Zdjęcie powinno być wprowadzone przy pomocy portalu kandydata!!!

2-letnie stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Fizjoterapia
Lista osób zakwalifikowanych na I rok studiów w roku akademickim 2016/2017

Lp NIK Pesel Test Ranga  
1 74 94092404541 44 1,0  
2 25 94101903267 43 2,5  
3 138 94062713664 43 2,5  
4 134 94100604527 42 7,0  
5 123 93111103463 42 7,0  
6 68 94112606788 42 7,0  
7 11 94021502489 42 7,0  
8 174 94042510443 42 7,0  
9 140 94121304084 42 7,0  
10 163 94101810765 42 7,0  
11 141 94012912365 41 14,0  
12 179 94041411523 41 14,0  
13 238 94072001883 41 14,0  
14 142 94030206804 41 14,0  
15 42 94010808783 41 14,0  
16 54 93011307239 41 14,0  
17 168 93040207762 41 14,0  
18 31 94111611381 40 21,5  
19 192 94101108983 40 21,5  
20 147 94093006605 40 21,5  
21 217 94030315100 40 21,5  
22 43 94060805709 40 21,5  
23 160 94091411825 40 21,5  
24 139 92020310278 40 21,5  
25 77 94071805877 40 21,5  
26 109 94061810782 39 30,0  
27 10 94113006587 39 30,0  
28 169 94120409469 39 30,0  
29 164 64021710234 39 30,0  
30 180 92040109722 39 30,0  
31 155 94082404380 39 30,0  
32 218 94012602323 39 30,0  
33 3 94033111147 39 30,0  
34 129 94110810187 39 30,0  
35 132 94032507422 38 39,5  
36 73 94032501198 38 39,5  
37 82 94010800327 38 39,5  
38 90 94090710628 38 39,5  
39 32 94071903148 38 39,5  
40 136 94041513737 38 39,5  
41 115 94101212222 38 39,5 2. kierunek
42 108 94053111651 38 39,5  
43 7 94082910889 38 39,5  
44 113 94122107563 38 39,5  
45 79 92061604587 37 51,5  
46 64 94061312239 37 51,5  
47 125 94090207887 37 51,5  
48 175 94070712284 37 51,5  
49 47 94041312923 37 51,5  
50 239 92060513309 37 51,5  
51 236 93112909198 37 51,5  
52 172 94081212999 37 51,5 2. kierunek
53 117 94101704905 37 51,5  
54 170 94070306447 37 51,5  
55 189 93070910098 37 51,5  
56 222 94090309381 37 51,5 2. kierunek
57 111 93120910928 37 51,5  
58 177 94050907585 37 51,5  
59 62 94120310084 36 64,5  
60 216 94022512122 36 64,5  
61 205 94012112505 36 64,5  
62 112 93092611180 36 64,5  
63 94 94102710101 36 64,5  
64 114 94081505860 36 64,5  
65 206 94100710523 36 64,5  
66 107 94103109395 36 64,5  
67 59 94082407888 36 64,5  
68 166 91120101599 36 64,5  
69 146 92052309473 36 64,5  
70 119 94040809640 36 64,5  
71 48 94042305748 35 78,5  
72 128 94031910588 35 78,5  
73 204 94011907542 35 78,5  
74 126 94122904269 35 78,5  
75 110 92080710616 35 78,5  
76 173 94103105278 35 78,5  
77 194 94101807455 35 78,5  
78 154 94020810697 35 78,5  
79 190 94122403850 35 78,5  
80 118 94020608681 35 78,5 2. kierunek
81 182 94021706401 35 78,5  
82 21 93022505880 35 78,5  
83 133 94021912442 35 78,5  
84 85 94090710789 35 78,5  
85 60 94072110455 35 78,5  
86 121 94100708047 35 78,5  
87 220 93092702826 34 95,5  
88 13 94012301581 34 95,5  
89 226 93011904337 34 95,5  
90 106 94112508745 34 95,5  
91 101 94062808687 34 95,5  
92 16 94072500757 34 95,5  
93 186 94123105713 34 95,5  
94 234 94022407141 34 95,5  
95 120 94102607788 34 95,5  
96 233 93042508403 34 95,5  
97 40 94030107266 34 95,5  
98 230 94101008375 34 95,5  
99 130 94102305181 34 95,5  
100 198 94083004282 34 95,5  
101 57 94072610207 34 95,5  
102 35 94071406443 34 95,5  
103 49 94020111897 34 95,5  
104 88 93080812414 34 95,5  
105 171 93091509158 33 113,5  
106 131 91070405114 33 113,5  
107 8 92061708212 33 113,5  
108 46 94060810912 33 113,5  
109 102 94032507286 33 113,5  
110 24 94052312688 33 113,5  
111 78 94042101283 33 113,5  
112 50 93080408266 33 113,5  
113 75 93091509226 33 113,5  
114 33 94060505531 33 113,5  
115 29 94050109970 33 113,5  
116 201 94080311507 33 113,5  
117 55 94020800205 33 113,5  
118 196 94062111448 33 113,5  
119 148 93102208227 33 113,5  
120 183 94090703482 33 113,5  
121 22 94040903221 33 113,5  
122 188 94051105906 33 113,5  
123 5 91100815654 32 129,5  
124 71 93052507281 32 129,5  
125 20 94112508448 32 129,5  
126 161 93092008564 32 129,5  
127 200 92073013180 32 129,5  
128 76 94102805360 32 129,5  
129 224 94010401634 32 129,5  
130 26 94080510081 32 129,5  
131 149 95052501494 32 129,5  
132 242 91061200380 32 129,5  
133 187 93101509565 32 129,5  
134 72 94012812979 32 129,5  
135 237 94032010027 32 129,5  
136 165 94101902761 32 129,5  
137 145 94011214413 31 142,5  
138 89 94061611093 31 142,5  
139 158 94011212145 31 142,5  
140 65 91040416160 31 142,5 2. kierunek
141 66 93080107776 31 142,5  
142 96 94070708720 31 142,5  
143 100 94050203704 31 142,5  
144 122 94020310241 31 142,5  
145 105 94092009623 31 142,5  
146 34 94101007640 31 142,5  
147 197 94021308368 31 142,5  
148 223 93042106502 31 142,5  
149 203 94033113286 30 158,0  
150 185 94100709246 30 158,0  
151 241 94062711846 30 158,0  
152 232 94042613849 30 158,0  
153 86 94021713845 30 158,0  
154 84 94022203365 30 158,0  
155 91 93011711203 30 158,0  
156 103 91080705208 30 158,0  
157 116 91011408066 30 158,0  
158 235 94121208982 30 158,0  
159 209 93042208839 30 158,0  
160 225 94010405546 30 158,0  
161 211 94021002125 30 158,0  
162 41 94073110331 30 158,0  
163 195 92082310555 30 158,0  
164 28 94030600288 30 158,0  
165 56 94101709320 30 158,0  
166 67 94051011199 30 158,0  
167 181 94110712892 30 158,0  
168 214 93061807383 29 174,0  
169 69 93040403120 29 174,0  
170 231 94112810383 29 174,0  
171 45 94040303489 29 174,0  
172 153 94120107947 29 174,0  
173 152 94020708626 29 174,0  
174 193 90090700320 29 174,0  
175 184 94053108525 29 174,0  
176 39 94052512606 29 174,0  
177 98 93022414120 29 174,0  
178 51 93121705116 29 174,0  
179 99 91072903184 29 174,0  
180 159 94060801156 29 174,0  
181 151 94022011034 28 185,0  
182 221 94072105723 28 185,0  
183 30 93101213769 28 185,0  
184 19 94100606420 28 185,0  
185 37 94071311611 28 185,0  
186 143 93040909831 28 185,0  
187 162 94121700057 28 185,0  
188 227 94010712707 28 185,0  
189 229 94111406020 28 185,0  
190 135 94022414844 27 194,0  
191 53 94062611320 27 194,0  
192 87 93030804548 27 194,0  
193 124 94120804776 27 194,0  
194 191 93121209344 27 194,0  
195 208 93042509435 27 194,0  
196 80 93070904525 27 194,0  
197 150 94010808462 27 194,0  
198 18 94082910964 27 194,0  
199 97 93102405877 26 204,0  
200 38 94111803940 26 204,0  
201 210 94071407505 26 204,0  
202 23 94061707000 26 204,0  
203 215 93051109316 26 204,0  
204 199 94030607223 26 204,0  
205 81 93041207426 26 204,0  
206 202 93050101302 26 204,0  
207 17 94080905449 26 204,0  
208 167 94012800608 26 204,0  
209 14 93092613328 26 204,0  

2-letnie stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Fizjoterapia
Lista osób niezakwalifikowanych na I rok studiów z braku miejsc

Lp NIK Pesel Test Ranga  
210 27 94013112573 25 212,5  
211 1 90012316505 25 212,5  
212 93 93041405336 25 212,5  
213 52 92051807248 25 212,5  
214 207 93122112663 25 212,5  
215 219 90111512332 25 212,5  
216 178 94120809009 24 218,0  
217 9 94082501728 24 218,0  
218 144 93020802187 24 218,0  
219 83 94041404837 24 218,0  
220 36 94101503962 24 218,0  
221 137 94051609240 23 223,5  
222 104 94050707321 23 223,5  
223 243 94071505852 23 223,5  
224 70 94121403332 23 223,5  
225 61 94032310028 23 223,5  
226 12 93041704244 23 223,5  
227 15 94092308289 22 227,5  
228 4 93122703809 22 227,5  
229 127 94102703262 21 230,0  
230 157 93012012747 21 230,0  
231 212 93022407830 21 230,0  
232 58 94073109283 20 232,0  
233 2 91061601709 19 234,0  
234 213 94081210515 19 234,0  
235 228 92071200012 19 234,0  
236 92 91021309351 17 236,0