Informacja dla osób zakwalifikowanych na kierunek Fizjoterapia

Kandydaci, którzy zakwalifikowali się na studia zobowiązani są, w terminie do 23.07.2016 r., dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 5) w Sekretariacie WKR w godzinach jego pracy.

W tym terminie należy dostarczyć następujące dokumenty:

 1. Podanie-ankietę o podjęciu studiów wydrukowana z ESR i podpisaną
 2. Oryginał i kserokopię świadectwa dojrzałości,
 3. Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia - w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (obowiązkowo oryginały dokumentów do wglądu),
 4. Aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych – 2 sztuki (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
 5. Oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej na Kierunku Fizjoterapia, określającego datę następnego badania, wydanego na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 6. Oryginał (do wglądu) i kserokopię zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z niepełnosprawnością),
 7. Oświadczenie o podjęciu studiów
 8. Deklaracja wyboru języka obcego
 9. Oświadczenie o drugim kierunku (jeśli dotyczy)
 10. Dowód wpłaty za legitymację i indeks – 21 zł

(nr konta Bank Pekao SA 50 1240 4722 1111 0000 4854 7181)

W związku z wprowadzeniem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej oraz Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej wszyscy kandydaci zobowiązani są do przekazania fotografii do legitymacji elektronicznej według podanych poniżej wymagań.

Wytyczne techniczne i formalne, jakie powinny spełniać przekazywane zdjęcia w formacie elektronicznym.

Typ pliku *.jpg

 1. Zdjęcie musi przedstawiać aktualny wizerunek osoby ubiegającej się o legitymację.
 2. Fotografia o wymiarach minimalnie 240 x 300 pikseli a maksymalnie 300 x 375 pikseli, z zachowaniem proporcji, pozwalająca na wydrukowanie zdjęcia w rozmiarze 2 cm na 2,5 cm.
 3. Wielkość pliku zawierającego zdjęcie mniejsza niż 50 kB.
 4. Zdjęcie kolorowe.
 5. Tło jednolite, gładkie i niejaskrawe.
 6. Zdjęcie osoby bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
 7. Fotografia musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, patrząca na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 8. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami wówczas konieczne jest dołączenie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
 9. Wyznawcy określonych religii mają prawo do zdjęcia w nakryciu głowy wówczas konieczne jest dołączenie zaświadczenia o przynależności wyznaniowej.

Zdjęcie powinno być wprowadzone przy pomocy portalu kandydata!!!

3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku Fizjoterapia
Lista osób zakwalifikowanych na I rok studiów w roku akademickim 2016/2017
Lista dodatkowa z 18.07.2016

Lp NIK Pesel Ocena Ranga  
235 29  94050707710   90,0 213,5  
236 308  97092606203   88,0 248,0  
237 457  97022204640   88,0 248,0  
238 906  97120203064   88,0 248,0  
239 302  97122505041   88,0 248,0  
240 657  97080308106   88,0 248,0  
241 864  97040810027   88,0 248,0  
242 575  97111501030   88,0 248,0  
243 532  97032906482   88,0 248,0  
244 893  97020106869   88,0 248,0  
245 796  97081603088   88,0 248,0  
246 23  94072403326   88,0 248,0  
247 167  97061305148   88,0 248,0  
248 43  95021012194   88,0 248,0  
249 642  95060105066   88,0 248,0 2. kierunek
poza limitem
250 453  97121804844   88,0 248,0  
251 627  94051005251   88,0 248,0  
252 780  97080501981   88,0 248,0  
253 621  97020409115   88,0 248,0  
254 142  97071708669   88,0 248,0  
255 339  97070507696   88,0 248,0  
256 333  96120703819   88,0 248,0  
257 136  97120603345   88,0 248,0  
258 607  97032505407   88,0 248,0  
259 133  97061803769   88,0 248,0  
260 108  97033104346   88,0 248,0  
261 925  97112808464   87,0 268,0  
262 667  96032908067   87,0 268,0  
263 267  97040505318   87,0 268,0  
264 312  97050602290   87,0 268,0  
265 865  97071509284   87,0 268,0  
266 240  97051306353   87,0 268,0  
267 298  96022311404   87,0 268,0  
268 422  97070807284   87,0 268,0  
269 573  97110604949   87,0 268,0  
270 65  95112910103   87,0 268,0 2. kierunek
poza limitem
271 16  96040511730   87,0 268,0  
272 254  96052005667   87,0 268,0  
273 374  97081602063   87,0 268,0  
274 638  97042204697   87,0 268,0  
275 127  96052007126   87,0 268,0  
276 875  97031803544   86,0 283,0  
277 425  97041307865   86,0 283,0  
278 166  97011800426   86,0 283,0  
279 231  97052104165   86,0 283,0  
280 229  97110102256   86,0 283,0  
281 770  97091207382   86,0 283,0  
282 128  97030711518   86,0 283,0  
283 331  97032009185   86,0 283,0  
284 452  97021207842   86,0 283,0  
285 449  97091203487   86,0 283,0  
286 55  97081507023   86,0 283,0  
287 556  95020404581   86,0 283,0 2. kierunek
poza limitem
288 437  97112207584   86,0 283,0  
289 572  97061505043   86,0 283,0  
290 197  97091005867   86,0 283,0