Informacja dla osób zakwalifikowanych na kierunek Kosmetologia

Kandydaci, którzy zakwalifikowali się na studia zobowiązani są, w terminie do 23.07.2016 r., dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 5) w Sekretariacie WKR w godzinach jego pracy.

W tym terminie należy dostarczyć następujące dokumenty:

 1. Podanie-ankietę o podjęciu studiów wydrukowana z ESR i podpisaną
 2. Oryginał i kserokopię świadectwa dojrzałości,
 3. Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia - w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (obowiązkowo oryginały dokumentów do wglądu),
 4. Aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych – 2 sztuki (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
 5. Oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej na Kierunku Fizjoterapia, określającego datę następnego badania, wydanego na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 6. Oryginał (do wglądu) i kserokopię zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z niepełnosprawnością),
 7. Oświadczenie o podjęciu studiów
 8. Deklaracja wyboru języka obcego
 9. Oświadczenie o drugim kierunku (jeśli dotyczy)
 10. Dowód wpłaty za legitymację i indeks – 21 zł

(nr konta Bank Pekao SA 50 1240 4722 1111 0000 4854 7181)

W związku z wprowadzeniem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej oraz Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej wszyscy kandydaci zobowiązani są do przekazania fotografii do legitymacji elektronicznej według podanych poniżej wymagań.

Wytyczne techniczne i formalne, jakie powinny spełniać przekazywane zdjęcia w formacie elektronicznym.

Typ pliku *.jpg

 1. Zdjęcie musi przedstawiać aktualny wizerunek osoby ubiegającej się o legitymację.
 2. Fotografia o wymiarach minimalnie 240 x 300 pikseli a maksymalnie 300 x 375 pikseli, z zachowaniem proporcji, pozwalająca na wydrukowanie zdjęcia w rozmiarze 2 cm na 2,5 cm.
 3. Wielkość pliku zawierającego zdjęcie mniejsza niż 50 kB.
 4. Zdjęcie kolorowe.
 5. Tło jednolite, gładkie i niejaskrawe.
 6. Zdjęcie osoby bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
 7. Fotografia musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, patrząca na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 8. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami wówczas konieczne jest dołączenie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
 9. Wyznawcy określonych religii mają prawo do zdjęcia w nakryciu głowy wówczas konieczne jest dołączenie zaświadczenia o przynależności wyznaniowej.

Zdjęcie powinno być wprowadzone przy pomocy portalu kandydata!!!

3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku Kosmetologia
Lista osób zakwalifikowanych na I rok studiów w roku akademickim 2016/2017
Lista dodatkowa z 18.07.2016

Lp NIK Pesel Współcz. z ocen Ranga  
 114 142  97072008867   85,5 118,0  
115 271  95091207142   85,5 118,0 2. kierunek
poza limitem
116 325  97062804080   85,5 118,0  
117 12  96012006749   85,5 118,0  
118 121  97040601229   85,5 118,0  
119 232  97112002943   85,5 118,0  
120 44  97090804962   85,5 118,0  
121 330  97111908929   85,5 118,0  
122 362  97012008823   85,5 118,0  
123 380  97022307787   84,0 129,0  
124 40  97073000868   84,0 129,0  
125 389  97043010509   84,0 129,0  
126 379  92042009525   84,0 129,0 2. kierunek
poza limitem
127 254  97092312041   84,0 129,0  
128 96092708663   84,0 129,0  
129 402  97112104744   84,0 129,0  
130 101  97050209725   84,0 129,0  
131 357  97080409104   84,0 129,0  
132 102  97051401348   84,0 129,0  
133 269  97020106883   84,0 129,0  
134 51  93060800080   84,0 129,0 2. kierunek
poza limitem
135 421  97103104964   84,0 129,0  
136 464  97011706562   82,5 138,0  
137 333  97120507205   82,5 138,0  
138 159  97071702748   82,5 138,0  
139 163  96021510163   82,5 138,0  
140 75  97021605985   82,5 138,0  
141 215  98042110665   82,0 147,0  
142 103  97072802782   82,0 147,0  
143 92  97120206722   82,0 147,0  
144 129  97032901104   82,0 147,0  
145 96110307982   82,0 147,0  
146 242  97072105700   82,0 147,0  
147 365  97050105366   82,0 147,0  
148 63  97010908224   82,0 147,0  
149 292  97072902949   82,0 147,0  
150 162  97022710361   82,0 147,0  
151 363  97011706784   82,0 147,0  
152 87  97011906689   82,0 147,0  
153 210  97092710269   82,0 147,0  
154 147  97102208362   80,0 160,0  
155 360  97061605583   80,0 160,0  
156 86  97031504841   80,0 160,0  
157 250  97082508504   80,0 160,0  
158 10  95041810145   80,0 160,0 2. kierunek
poza limitem
159 353  97042107747   80,0 160,0  
160 301  97011408341   80,0 160,0  
161 277  97030510681   80,0 160,0  
162 112  97100205149   80,0 160,0  
163 186  97110406602   80,0 160,0  
164 351  97062908647   80,0 160,0  
165 136  97123002844   80,0 160,0  
166 219  97120801200   80,0 160,0  
167 33  97062208365   79,5 170,5  
168 96041512563   79,5 170,5  
169 109  97073005900   79,5 170,5  
170 245  95030403468   79,5 170,5  
171 276  97112202480   79,5 170,5  
172 319  96101306101   79,5 170,5  
173 318  97080502326   79,5 170,5  
174 337  97013008624   79,5 170,5