UWAGA! W przypadku kiedy osoby, które potwierdziły podjęcie studiów nie pojawią się na pierwszej sesji zjazdowej, możliwe będzie uruchomienie dodatkowej listy przyjętych nawet 5 października br.!

Informacja dla osób zakwalifikowanych na kierunek Kosmetologia

Kandydaci, którzy zakwalifikowali się na studia zobowiązani są, w terminie 18-19.07.2016 r., dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 5) w Sekretariacie WKR w godzinach jego pracy.

W tym terminie należy dostarczyć następujące dokumenty:

 1. Podanie-ankietę o podjęciu studiów wydrukowana z ESR i podpisaną
 2. Oryginał i kserokopię świadectwa dojrzałości,
 3. Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia - w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (obowiązkowo oryginały dokumentów do wglądu),
 4. Aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych – 2 sztuki (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
 5. Oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej na Kierunku Fizjoterapia, określającego datę następnego badania, wydanego na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 6. Oryginał (do wglądu) i kserokopię zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z niepełnosprawnością),
 7. Oświadczenie o podjęciu studiów
 8. Deklaracja wyboru języka obcego
 9. Oświadczenie o drugim kierunku (jeśli dotyczy)
 10. Dowód wpłaty za legitymację i indeks – 21 zł

(nr konta Bank Pekao SA 50 1240 4722 1111 0000 4854 7181)

W związku z wprowadzeniem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej oraz Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej wszyscy kandydaci zobowiązani są do przekazania fotografii do legitymacji elektronicznej według podanych poniżej wymagań.

Wytyczne techniczne i formalne, jakie powinny spełniać przekazywane zdjęcia w formacie elektronicznym.

Typ pliku *.jpg

 1. Zdjęcie musi przedstawiać aktualny wizerunek osoby ubiegającej się o legitymację.
 2. Fotografia o wymiarach minimalnie 240 x 300 pikseli a maksymalnie 300 x 375 pikseli, z zachowaniem proporcji, pozwalająca na wydrukowanie zdjęcia w rozmiarze 2 cm na 2,5 cm.
 3. Wielkość pliku zawierającego zdjęcie mniejsza niż 50 kB.
 4. Zdjęcie kolorowe.
 5. Tło jednolite, gładkie i niejaskrawe.
 6. Zdjęcie osoby bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
 7. Fotografia musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, patrząca na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 8. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami wówczas konieczne jest dołączenie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
 9. Wyznawcy określonych religii mają prawo do zdjęcia w nakryciu głowy wówczas konieczne jest dołączenie zaświadczenia o przynależności wyznaniowej.

Zdjęcie powinno być wprowadzone przy pomocy portalu kandydata!!!

3-letnie niestacjonarne (zaoczne) studia pierwszego stopnia na kierunku Kosmetologia
Lista osób zakwalifikowanych na I rok studiów w roku akademickim 2016/2017


Lp NIK Pesel  Współcz. z ocen Ranga  
1 64  94051507340   126,0 1,0  
2 99  90011600669   105,0 2,0  
3 94040304343   94,0 3,0  
4 12  97051006703   93,0 4,0  
5 67  95022209641   92,0 5,5 2. kierunek
6 97020309408   92,0 5,5  
7 80  97080908184   90,0 7,5  
8 41  97010409565   90,0 7,5  
9 77  96042705061   87,0 9,0  
10 46  97011010584   86,0 10,5  
11 22  97032009185   86,0 10,5  
12 102  97092312041   84,0 13,5  
13 49  97112104744   84,0 13,5  
14 96092708663   84,0 13,5  
15 83  97051006420   84,0 13,5  
16 92  97072105700   82,0 16,5  
17 69  97032901104   82,0 16,5  
18 23  89122309985   81,0 18,0  
19 54  91080906586   80,0 22,0  
20 68  78090210128   80,0 22,0  
21 78  97123002844   80,0 22,0  
22 87  97021801404   80,0 22,0  
23 95041810145   80,0 22,0  
24 79  97030510681   80,0 22,0  
25 74  97110406602   80,0 22,0  
26 34  97112202480   79,5 26,0  
27 55  97030807808   78,0 27,5  
28 84  97041906002   78,0 27,5  
29 43  97030608720   76,0 30,0  
30 26  97091004422   76,0 30,0  
31 56  91012400302   76,0 30,0  
32 27  97070507146   75,0 33,0  
33 94  97060204325   75,0 33,0  
34 81  95061508103   75,0 33,0  
35 89  97112604701   74,0 35,5  
36 96073002528   74,0 35,5  
37 25  96080307566   72,0 37,0  
38 45  97022401863   70,5 39,0  
39 94120909228   70,5 39,0  
40 53  97032605404   70,5 39,0  
41 70  97112005120   70,0 42,0  
42 59  93050407040   70,0 42,0  
43 24  97100409543   70,0 42,0  
44 85  97032703140   68,0 44,0  
45 38  96081009320   67,5 45,5  
46 91  97120304802   67,5 45,5  
47 75  97061405404   66,0 48,5  
48 30  97071200260   66,0 48,5  
49 35  91071103905   66,0 48,5  
50 98  97033102825   66,0 48,5  
51 11  95071011907   64,5 51,0 2. kierunek
52 100  95011406666   64,0 53,5  
53 63  93090106400   64,0 53,5  
54 17  96013111743   64,0 53,5  
55 31  97040710389   64,0 53,5  
56 76  97122304268   63,0 56,5  
57 73  96090807265   63,0 56,5  
58 65  96010407368   62,0 58,0  
59 101  97071007089   60,0 61,0  
60 15  97092507702   60,0 61,0  
61 50  96062607167   60,0 61,0  
62 48  97051202840   60,0 61,0  
63 39  97020808082   60,0 61,0  
64 82  93100410501   58,0 64,5  
65 16  97111004205   58,0 64,5  
66 14  97062807465   56,0 67,5  
67 32  97091004361   56,0 67,5  
68 52  96091108105   56,0 67,5 2. kierunek
69 86  96062903041   56,0 67,5  
70 13  96061307921   54,0 70,5  
71 58  97092802883   54,0 70,5  
72 51  96091902969   52,0 72,0  
73 57  97060104700   50,0 74,0  
74 47  95041210242   50,0 74,0  
75 94062903603   50,0 74,0  
 
 

3-letnie niestacjonarne (zaoczne) studia pierwszego stopnia na kierunku Kosmetologia
Lista osób niezakwalifikowanych na I rok studiów z braku miejsc

 Lp NIK Pesel  Współcz. z ocen Ranga  
76 42  97063008148   48,0 77,0  
77 62  96030511265   48,0 77,0  
78 95  97090203907   48,0 77,0  
79 60  97050203422   46,0 80,5  
80 96  97031704685   46,0 80,5  
81 66  97051705664   46,0 80,5  
82 28  97042606185   46,0 80,5  
83 29  95061312601   44,0 84,5  
84 97  95091806709   44,0 84,5  
85 37  96082806322   44,0 84,5  
86 93071211341   44,0 84,5  
87 33  97021204566   42,0 87,5  
88 40  97071403861   42,0 87,5  
89 20  96112609129   40,5 89,5  
90 36  96020408827   40,5 89,5  
91 21  97121010182   40,0 91,5  
92 61  83011716865   40,0 91,5  
93 19  96052703701   38,0 94,5  
94 10  91073007788   38,0 94,5  
95 88  96120903721   38,0 94,5  
96 18  97022204800   38,0 94,5  
97 44  97113002447   37,5 97,5  
98 93  96071011720   37,5 97,5  
99 72  97121106045   34,0 100,0  
100 90  95102909283   34,0 100,0  
101 71  97091800769   34,0 100,0  
102 92073108820   0,0 102,0  
W przypadku niepotwierdzenia chęci studiowania przez osoby z listy przyjętych kandydaci z tej listy mogą pojawić się na liście dodatkowej