3-letnie niestacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne

Lista osób zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów

Niżej wymienionych kandydatów zapraszamy do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (boks nr 4 w holu głównym uczelni) z kompletem dokumentów celem potwierdzenia chęci studiowania w dniach 20-22 września w godz. 10.00 – 15.00:

 1. wydrukowaną z ESR i podpisaną ankietę osobową (podanie),
 2. kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 3. oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Kierunku Wychowanie Fizyczne, określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 4. oryginał zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej, wydanego przez właściwy Polski Związek Sportowy (dotyczy kandydatów posiadających klasę sportową),
 5. oryginał zaświadczenia wydanego przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych (dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych),
 6. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (oryginał do wglądu),
 7. aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych – 2 sztuki (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
 8. deklarację wyboru języka obcego (deklaracja),
 9. dowód opłaty za indeks i legitymację studencką (wysokość opłaty 21 złotych) na rachunek komisji Wychowania Fizycznego (ten sam na który dokonywano opłaty rekrutacyjnej)
 10. kserokopię zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) dotyczy osób z niepełnosprawnością,
 11. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 7),
 12. oświadczenie o drugim kierunku studiów (załącznik nr 14).

Przypominamy o konieczności dołączenia zdjęcia w formie elektronicznej do swojego kwestionariusza osobowego w ESR. Kandydaci, którzy nie dopełnią tej formalności nie będą mogli złożyć dokumentów.

 

 

 

 

Lp
nik   PESEL   RANGA KOŃCOWA pkt ze spr. pkt. rangowe factor ocen punkty rangowe
  sprawność z matury za maturę
1 15   97053101017   4 98 2 163.0 2
2 37   90042808199   7 (kl. sportowa) 1 153.5 6
3 22   97070309434   13 55 6 150.0 7
4 7   94110307506   13.5 44 9 154.0 4.5
5 11   96111500759   13.5 70 4.5 147 9
6 4   97051606934   16 100 1 135.0 15
7 38   95072212055   17 74 3 136 14
8 20   95040712455   18 49 7 142 11
9 21   97112301509   19 32 16 160 3
10 24   97011905107   20.5 45 8 137 12.5
11 23   96062111572   21 37 13 149 8
12 19   93011606611   24 28 19.5 154.0 4.5
13 3   96011304213   24.5 70 4.5 124 20
14 18   97070407934   26 11 25 178.0 1
15 29   96012611091   29 37 13 130 16
16 25   96032111111   30 37 13 129 17
17 30   95080108832   33 36 15 127 18
18 27   95050410132   35.5 23 23 137 12.5
19 32   96031409101   36 39 11 106 25
20 2   91061508051   37 8 27 146 10
21 42   95092709810   38 41 10 67 28
22 26   97091408677   40.5 28 19.5 121.0 21
23 41   95012612637   41.5 30 17.5 109 24
24 6   97102305441   43 15 24 126.5 19
25 16   97010213254   43.5 30 17.5 100.0 26
26 9   94091504631   45 25 22 111 23
27 33   95041110795   48 9 26 117 22
28 35   89040514919   48 26 21 76 27