3-letnie niestacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne

Lista osób zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów

Niżej wymienionych kandydatów zapraszamy do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (boks nr 4 w holu głównym uczelni) z kompletem dokumentów celem potwierdzenia chęci studiowania w dniach 22-23 lipca w godz. 10.00 – 15.00 (w sobotę w godz. 10.00-13.00) oraz 1,2 września w tych samych godzinach::

 1. wydrukowaną z ESR i podpisaną ankietę osobową (podanie),
 2. kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 3. oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Kierunku Wychowanie Fizyczne, określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 4. oryginał zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej, wydanego przez właściwy Polski Związek Sportowy (dotyczy kandydatów posiadających klasę sportową),
 5. oryginał zaświadczenia wydanego przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych (dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych),
 6. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (oryginał do wglądu),
 7. aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych – 2 sztuki (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
 8. deklarację wyboru języka obcego (deklaracja),
 9. dowód opłaty za indeks i legitymację studencką (wysokość opłaty 21 złotych) na rachunek komisji Wychowania Fizycznego (ten sam na który dokonywano opłaty rekrutacyjnej)
 10. kserokopię zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) dotyczy osób z niepełnosprawnością,
 11. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 7),
 12. oświadczenie o drugim kierunku studiów (załącznik nr 14).

Przypominamy o konieczności dołączenia zdjęcia w formie elektronicznej do swojego kwestionariusza osobowego w ESR. Kandydaci, którzy nie dopełnią tej formalności nie będą mogli złożyć dokumentów.

 

 

 

                       
                       
                       
Lp
  nik   PESEL     RANGA KOŃCOWA pkt ze spr. pkt. rangowe factor ocen punkty rangowe
      sprawność z matury za maturę
1   58   96040311477     13 82 5 159.0 8
2   47   93062710916     17 92 3 146 14
3   70   96102904957     23 69 7 140 16
4   30   96061812030     24 74 6 137 18
5   19   94010811055     26 95 1 125 25
6   17   95052311790     30 68 8 127.5 22
7   12   96070406189     32 49 19 148 13
8   6   93051106252     32 35 28 164 4
9   10   93113002234     32.5 43 23.5 157.5 9
10   31   96052002633     33 67 9.5 127 23.5
11   39   95050703690     34 93 2 115 32
12   40   97020504810     36.5 67 9.5 122.5 27
13   13   96020403945     40.5 22 35.5 163 5
14   43   96052603933     40.5 26 30.5 157 10
15   14   94081709493     42 55 14 121 28
16   38   89070607223     45 11 44 211.5 1
17   34   97052804867     46.5 (kl. sportowa) 1 89 45.5
18   55   96052200345     47 11 44 169 3
19   1   92022512678     48.5 24 33.5 142 15
20   59   96062610392     49 32 29 134 20
21   7   96071106620     49.5 6 47.5 198.5 2
22   44   91021509591     50 61 13 106.5 37
23   20   97011905107     51 45 22 120 29
24   36   93110308258     52.5 14 41.5 155 11
25   51   89060602999     53 66 11 95 42
26   5   94110800597     53 36 27 123 26
27   56   95060709611     54.5 6 47.5 160 7
28   8   83071802977     54.5 84 4 0 50.5
29   35   97061705092     55 63 12 91 43
30   65   94060411229     55.5 19 38.5 137.5 17
31   63   97041000744     55.5 2 49.5 161.0 6
32   46   95051211176     56.5 53 15.5 96 41
33   25   97072708859     56.5 40 25.5 116 31
34   67   96072106292     58 7 46 154 12
35   50   97020105332     59 15 40 136 19
36   42   97061001457     59 43 23.5 107 35.5
37   62   94042600478     60 48 20 101 40
38   16   97032903694     60 47 21 102 39
39   72   94103008502     62 19 38.5 127 23.5
40   29   97042306955     62.5 52 17 89.0 45.5
41   57   97100406861     62.5 14 41.5 130 21
42   48   91052004319     63.5 26 30.5 112 33
43   73   96022709919     63.5 50 18 89.0 45.5
44   37   96092612731     63.5 40 25.5 106 38
45   28   83020806359     66 53 15.5 0 50.5
46   54   95102108231     67.5 25 32 107 35.5
47   2   86010101300     74 11 44 118 30
48   79   95060211192     81 22 35.5 89 45.5
49   11   93021305535     82.5 24 33.5 76 49
50   68   97071812502     83.5 2 49.5 111 34
51   69   92092412869     85 21 37 79.5 48