Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na studia zobowiązani są w dniach 21.09 - 23.09 w godz 10:00 - 15:00 w siedzibie WKR (AWF Kraków al. Jana Pawła II 78), dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 5), dostarczając następujące dokumenty:

 1. wydrukowaną z ESR i podpisaną ankietę osobową,
 2. kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (oryginał do wglądu) lub oryginał zaświadczenia o posiadaniu tytułu licencjata – dotyczy tegorocznych absolwentów, kserokopię dyplomu (oryginał do wglądu) należy dostarczyć do Dziekanatu przed rozpoczęciem zajęć I semestru, lub kserokopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich (oryginał do wglądu) ;
 3. kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 4. oryginał zaświadczenia o średniej ocen za 3 rok studiów pierwszego stopnia (załącznik)
 5. zaświadczenie wydane przez Dziekanat studiów I stopnia z wpisanym wynikiem średniej ocen i skali stosowanej w danej uczelni lub kserokopię suplementu (oryginał do wglądu), w którym są uwzględnione średnia ocen i skala (załącznik 7), dotyczy studiów niestacjonarnych
 6. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (oryginał do wglądu)
 7. oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na kierunku Turystyki i Rekreacji oraz określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 8. dwie fotografie (jak do dowodu osobistego), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem; zdjęcia w formacie elektronicznym
 9. kserokopię zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością (oryginał do wglądu)
 10. deklarację wyboru języka obcego (załącznik nr 12).
 11. oświadczenie kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (załącznik nr 14),
 12. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 7)
 13. dowód wpłaty (nr konta: 94 1240 2294 1111 0010 3965 1641) 21 zł za legitymację i indeks.

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia lub nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez WKR terminie i nie odbiorą decyzji o przyjęciu na studia zostaną skreśleni z listy kandydatów. Kwalifikacja na zwolnione miejsca będzie trwała w sposób ciągły nie dłużej niż do 11 października 2016 r.

Lista kandydatów na 2-letnie stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunek Turystyka i Rekreacja z dnia 20.09.2016, 
którzy pozytywnie przeszli przez proces rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2016/2017

 

Lp

nik

PESEL

Ranga

1

4

93100808122

1.0

2

44

92060810475

3.0

3

30

94032705509

3.0

4

129

93040112503

3.0

5

17

94030608859

5.0

6

54

96120910561

6.0

7

50

94040409543

7.0

8

19

92111807148

8.0

9

31

94060501360

9.0

10

92

94080410404

10.5

11

77

93101102584

10.5

12

18

94041011884

12.0

13

27

93052405862

13.5

14

103

93122305261

13.5

15

2

92042209208

15.0

16

68

94100309644

17.0

17

59

92090812425

17.0

18

10

94112809686

17.0

19

88

93030413429

19.0

20

99

94061611109

20.0

21

66

94110201886

21.0

22

87

94100111089

22.0

23

111

93061010307

23.0

24

160

90080405118

24.0

25

33

95093006862

25.5

26

143

90113001546

25.5

27

133

94102108067

27.5

28

13

88032111819

27.5

29

23

94022412262

29.5

30

5

94062708987

29.5

31

69

94011800043

31.0

32

37

94012812962

32.0

33

28

94091605868

33.5

34

22

93111610512

33.5

35

117

94020710546

35.5

36

139

89100803007

35.5

37

120

91061207516

37.0

38

140

89020304798

38.5

39

38

94110209266

38.5

40

1

92021115070

40.5

41

93

93022206545

40.5

42

12

92111906144

42.0

43

163

92032810791

43.0

44

159

88031308702

44.5

45

25

94110810248

44.5

46

74

94021808288

46.5

47

35

94082312124

46.5

48

39

94062312009

48.5

49

113

92053008708

48.5

50

127

89032202002

51.0

51

86

94052612726

51.0

52

46

93012108785

51.0

53

29

93101610788

53.0

54

51

94031801985

54.5

55

71

92061808585

54.5

56

11

94011004706

56.5

57

20

92061907260

56.5

58

122

90022717727

58.0

59

8

94021305846

60.5

60

153

94061305963

60.5

61

43

92011511882

60.5

62

132

92050503893

60.5

63

90

94102110949

64.0

64

97

94092711962

64.0

65

116

86010318199

64.0

66

67

94022406843

66.0

67

96

94010511917

67.5

68

145

94021611969

67.5

69

32

94071606621

69.5

70

146

94071311222

69.5

71

14

93110906159

71.5

72

112

92111503266

71.5

73

79

94072102546

74.5

74

75

94060106992

74.5

75

53

94050505004

74.5

76

60

93082206732

74.5

77

47

94010506605

77.5

78

34

94053005976

77.5

79

49

93091910013

79.5

80

109

92041208369

79.5

81

15

93031412526

81.5

82

41

92011803332

81.5

83

42

94022710940

83.5

84

89

94050210469

83.5

85

85

94031201112

85.5

86

76

94101310586

85.5

87

56

94021713326

87.0

88

45

94051012121

88.5

89

78

93101808220

88.5

90

144

89080114670

90.5

91

72

93082806949

90.5

92

36

94060411182

92.5

93

83

93042312185

92.5

94

107

93110409768

94.0

95

142

89111709013

95.0

96

134

93010204582

96.5

97

155

93032207424

96.5

98

70

94100610625

98.0

99

147

93103010173

99.0

100

131

94070512167

100.0

101

121

93061910812

101.0

102

62

94091210127

102.0

103

101

94052413563

103.0

104

138

91052204245

104.0

105

61

94091209901

105.0

106

141

92042312874

106.0

107

126

94040806982

108.0

108

106

93061305775

108.0

109

65

93070709212

108.0

110

26

92031414248

111.0

111

21

94090604080

111.0

112

148

93051111991

111.0

113

104

93062304742

113.0

114

6

93021806227

114.0

115

40

93060408196

115.0

116

128

93032514692

116.0

117

151

92090711816

118.0

118

100

94120210902

118.0

119

123

94062916159

118.0

120

52

93121309846

120.0

121

80

93061901629

121.0

122

119

94102511160

122.5

123

55

91101007090

122.5

124

118

94021109686

125.0

125

150

94012004804

125.0

126

82

94032813545

125.0

127

108

94071810875

127.0

128

102

94062313178

128.0

129

9

92031211821

129.0

130

110

94042712586

130.0

131

24

94062206041

131.0

132

114

94041002899

132.5

133

63

94110407367

132.5

134

115

93060607144

134.0

135

7

92013109900

135.0

136

95

94091605288

136.0

137

105

94011707326

137.5

138

57

94091810112

137.5

139

91

93012705098

139.0

140

94

94110604795

141.0

141

16

94082611261

141.0

142

125

93092913282

141.0

143

3

92081912345

143.0

144

137

93122911729

144.5

145

48

94021911304

144.5

146

158

93120908602

146.5

147

84

93012111613

146.5

148

98

94091509032

148.0

149

64

94060510362

149.0

150

124

94102807034

150.0

151

161

93031112198

151.0

152

152

94072713603

152.5

153

81

94012007487

152.5

154

73

92080812745

154.0

155

135

93111910711

155.0

156

162

93030106329

159.0

157

157

94021509288

159.0

158

154

91021603417

159.0

159

130

91040813554

159.0

160

156

94030401759

159.0

161

149

92121606663

159.0

162

136

94071808368

159.0

163

58

95031611745

163.0