Kandydaci, którzy zakwalifikowali się na studia zobowiązani są, w terminie 13-15.07.2016 r., dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 5) w Sekretariacie WKR w godzinach jego pracy.

W tym terminie należy dostarczyć następujące dokumenty:

 1. Podanie-ankietę o podjęciu studiów wydrukowana z ESR i podpisaną
 2. Oryginał świadectwa dojrzałości,
 3. Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia - w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (obowiązkowo oryginały dokumentów do wglądu),
 4. Aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych – 2 sztuki (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
 5. Oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej na Kierunku Terapia zajęciowa, określającego datę następnego badania, wydanego na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 6. Oryginał (do wglądu) i kserokopię zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z  niepełnosprawnością),
 7. Oświadczenie o podjęciu studiów
 8. Deklaracja wyboru języka obcego
 9. Oświadczenie o drugim kierunku (jeśli dotyczy)
 10. Dowód wpłaty za legitymację i indeks – 21 zł

(nr konta Bank Pekao SA   50 1240 4722 1111 0000 4854 7181)

W związku z wprowadzeniem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej oraz Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej wszyscy kandydaci zobowiązani są do przekazania fotografii do legitymacji elektronicznej według podanych poniżej wymagań.

Wytyczne  techniczne i formalne, jakie powinny spełniać przekazywane zdjęcia w formacie elektronicznym.

Typ pliku *.jpg

 1. Zdjęcie musi przedstawiać aktualny wizerunek osoby ubiegającej się o legitymację.
 2. Fotografia o wymiarach minimalnie 240 x 300 pikseli a maksymalnie 300 x 375 pikseli, z zachowaniem proporcji, pozwalająca na wydrukowanie zdjęcia w rozmiarze 2 cm na 2,5 cm.
 3. Wielkość pliku zawierającego zdjęcie mniejsza niż 50 kB.
 4. Zdjęcie kolorowe.
 5. Tło jednolite, gładkie i niejaskrawe.
 6. Zdjęcie osoby bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
 7. Fotografia musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, patrząca na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 8. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami wówczas konieczne jest dołączenie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
 9. Wyznawcy określonych religii mają prawo do zdjęcia w nakryciu głowy wówczas konieczne jest dołączenie zaświadczenia o przynależności wyznaniowej.

Zdjęcie powinno być wprowadzone przy pomocy portalu kandydata!!!

 

3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku Terapia Zajęciowa
Lista osób zakwalifikowanych na I rok studiów
w roku akademickim 2016/2017

Lp NIK Pesel  Współcz. z ocen Ranga  
1 58  97051605667   120,0 1,0  
2 96070312327   100,5 2,5 2. kierunek
3 56  97121705503   100,5 2,5  
4 20  97092311569   98,0 4,0  
5 14  97112001362   90,0 5,5  
6 44  94093006605   90,0 5,5 2. kierunek
7 76  92042410718   87,0 7,5 2. kierunek
8 94062611641   87,0 7,5 2. kierunek
9 46  97032403286   86,0 9,0  
10 67  96110406582   85,5 10,0 2. kierunek
11 25  97040404389   84,0 12,0  
12 83  97051307880   84,0 12,0  
13 75  97011404361   84,0 12,0  
14 94080708981   82,0 15,0  
15 61  97022204824   82,0 15,0  
16 93011704845   82,0 15,0  
17 42  97030510681   80,0 18,0  
18 84  97101000446   80,0 18,0  
19 71  97022610203   80,0 18,0  
20 80  96090509273   79,5 20,0  
21 43  92010713148   78,0 23,0  
22 49  95082104546   78,0 23,0  
23 28  97102210220   78,0 23,0  
24 30  97061210040   78,0 23,0  
25 97110509923   78,0 23,0  
26 66  97082802141   76,0 26,5  
27 16  97102101801   76,0 26,5  
28 64  96010104104   75,0 29,0 2. kierunek
poza limitem
29 18  94050309288   75,0 29,0  
30 36  97070507146   75,0 29,0  
31 23  97011504849   74,0 33,5  
32 69  97070409929   74,0 33,5  
33 37  97110506104   74,0 33,5  
34 41  97070506244   74,0 33,5  
35 21  97060304964   74,0 33,5  
36 79  97032306565   74,0 33,5  
37 54  95092509366   72,0 39,0  
38 62  92051012301   72,0 39,0  
39 74  97061109223   72,0 39,0  
40 22  97101007863   72,0 39,0  
41 59  92052209704   72,0 39,0  
42 63  97112805140   70,0 42,0  
43 29  97102408625   68,0 43,0  
44 11  97052105487   67,5 44,5  
45 35  97080507628   67,5 44,5  
46 38  97052602908   66,0 46,5  
47 87  97031406167   66,0 46,5  
48 91052103001   64,0 49,0  
49 27  97102901609   64,0 49,0  
50 15  97010806102   64,0 49,0  
51 65  97032106684   63,0 51,5  
52 72  97051603689   63,0 51,5  
53 55  97061702587   62,0 54,5  
54 96112707469   62,0 54,5  
55 39  97082906982   62,0 54,5  
56 73  97092903614   62,0 54,5  
57 45  97031209685   60,0 59,5  
58 40  97101901914   60,0 59,5  
59 48  97072812563   60,0 59,5  
60 53  84060705864   60,0 59,5 2. kierunek
poza limitem
61 70  97102603747   60,0 59,5  
62 24  97100910269   60,0 59,5  
63 13  97082810500   58,0 63,5  
64 31  97052104011   58,0 63,5  
65 34  97072006575   56,0 65,5  
66 33  97031505705   56,0 65,5  
67 32  91101609322   55,5 67,0 2. kierunek
poza limitem
68 52  97072704541   54,0 69,0  
69 12  97121102065   54,0 69,0  
70 81  96021700508   54,0 69,0  
71 82  97071603100   52,5 71,0  
72 68  96061708586   52,0 72,5 2. kierunek
poza limitem
73 77  96010404303   52,0 72,5  
74 96112810301   50,0 74,0  
 
 

3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku Terapia Zajęciowa
  Lista osób niezakwalifikowanych na I rok studiów z braku miejsc

Lp NIK Pesel  Współcz. z ocen Ranga  
75 50  95022811389   49,5 75,0  
76 17  95060805027   48,0 76,0  
77 57  97030109474   46,0 77,0  
78 78  96080706075   44,0 78,0  
79 86  95020708739   42,0 79,5  
80 10  88032111819   42,0 79,5 2. kierunek
81 19  97061800964   38,0 81,0  
82 51  97060203317   37,5 82,0  
83 85  94120405243   36,0 83,0  
84 60  97102902976   34,0 84,0  

 

W przypadku niepotwierdzenia chęci studiowania przez osoby studiujące już inny kierunek kandydaci z tej listy mogą pojawić się na liście dodatkowej.