zeszłoroczni maturzyści - rejestracja już od 11 czerwca

Wytyczne  techniczne i formalne, jakie powinny spełniać przekazywane zdjęcia w formacie elektronicznym.

Typ pliku *.jpg

 1. Zdjęcie musi przedstawiać aktualny wizerunek osoby ubiegającej się o legitymację.
 2. Fotografia o wymiarach minimalnie 240 x 300 pikseli a maksymalnie 300 x 375 pikseli, z zachowaniem proporcji, pozwalająca na wydrukowanie zdjęcia w rozmiarze 2 cm na 2,5 cm.
 3. Wielkość pliku zawierającego zdjęcie mniejsza niż 50 kB.
 4. Zdjęcie kolorowe.
 5. Tło jednolite, gładkie i niejaskrawe.
 6. Zdjęcie osoby bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
 7. Fotografia musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, patrząca na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 8. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami wówczas konieczne jest dołączenie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
 9. Wyznawcy określonych religii mają prawo do zdjęcia w nakryciu głowy wówczas konieczne jest dołączenie zaświadczenia o przynależności wyznaniowej.

Zdjęcie powinno być wprowadzone przy pomocy portalu kandydata!!!

Jeśli musimy dosłać zdjęcie jako plik przy pomocy e-maila to: nazwa pliku dla poszczególnych zdjęć powinna zawierać: imię, nazwisko, PESEL, skróconą nazwę wydziału (np.:  adam_nowak_89051211230_TiR.jpg).

Plik ze zdjęciem i prawidłową nazwą wtedy przesłać na adres elektroniczny:

 • Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Turystyki i Rekreacji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Rehabilitacji Ruchowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

co jednak utrudni wydanie legitymacji!

Obowiązkowymi danymi, które zostaną umieszczone na Elektronicznej Legitymacji Studenckiej są: imię, nazwisko, nr albumu, PESEL oraz adres.

Jeżeli nastąpiła zmiana adresu zameldowania, należy zgłosić to w Dziekanacie dostarczając aktualne ksero dokumentu!

Dla osób, które nie dostarczą  prawidłowego lub prawidłowo podpisanego zdjęcia oraz format zdjęcia będzie niezgodny z wytycznymi podanymi powyżej, legitymacje nie zostaną spersonalizowane i wydrukowane.