Sekretariat Komisji Rekrutacyjnej na Studia Doktoranckie na wydziale WFiS

Siedziba WKR Wydziału WFiS; czynny od 04.09.2017 do 26.09.2017;
 - numer telefonu: 12 683 11 32

Godziny pracy:

Dyżury będą wyznaczone w miesiącu wrześniu.

Telefony informacyjne

• 660 173 129 - od 04.09.2017r. do 26.09.2017 w godz. 10.00-13.00

12 683 1132 - w dniach pracy Komisji w godz. 10.00-15.00