zeszłoroczni maturzyści - rejestracja już od 11 czerwca

Studia doktoranckie na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie prowadzone są w trybie studiów stacjonarnych i trwają osiem semestrów (4 lata).

Umożliwiają osiągnięcie specjalistycznej wiedzy w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej w zakresie rehabilitacji, przygotowują do samodzielnej i twórczej pracy naukowo-badawczej oraz realizacji procesu kształcenia na poziomie akademickim.
Celem studiów doktoranckich jest przygotowanie do uzyskania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej.

O przyjęcia na studia trzeciego stopnia ubiegać się mogą osoby posiadające tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczpospolitej Polskiej.