Podkategorie

  • Sport studia I stopnia

    Absolwent zdobywa ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, biologicznych i ekonomicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu, z zachowaniem zasad etycznych. Nabyte umiejętności mogą być wykorzystane w projektowaniu, realizowaniu i kontrolowaniu procesu treningowego sportowca, jak również w zarządzaniu organizacją sportową.

    Interdyscyplinarna wiedza oraz kompetencje specjalistyczne w tym trenera sportu (II klasy) wybranej dyscypliny sportu oraz po spełnieniu wymogów programowych, uzyskanie dodatkowej kwalifikacji (specjalności) menedżer, umożliwią absolwentowi aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia miejsc pracy w sporcie, pracę w społecznych i publicznych instytucjach sportowych. 

    Praca w szkolnictwie po ukończeniu tego kierunku jest możliwa tylko po zdobyciu dodatkowego przygotowania pedagogicznego. 

    Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent uzyskuje tytuł licencjata.