Dla matury zdawanej do 1991 roku włącznie

bardzo dobry = 100 pkt

dobry = 70 pkt

dostateczny = 30 pkt

 

Dla matury zdawanej po 1991 roku

celujący = 100 pkt

bardzo dobry = 80 pkt

dobry = 60 pkt

dostateczny = 40 pkt

dopuszczający = 30 pkt