Podkategorie

 • FIZ 5-letnie jednolite studia magisterskie

  Absolwenci osiągają kompetencje niezbędne do kształtowania, podtrzymywania  i przywracania sprawności, utraconej lub obniżonej wydolności, nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych, poprawnego funkcjonowania w zespołach rehabilitacyjnych, kierowania zespołem fizjoterapeutycznym oraz organizacji i zarządzania placówkami oferującymi usługi fizjoterapeutyczne. Uczelnia kształci fizjoterapeutów, którzy uzyskują kompetencje niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej oraz  kwalifikacje z zakresu programowania i kontrolowania efektywności zabiegów  fizjoterapeutycznych w dysfunkcjach narządu ruchu oraz narządów wewnętrznych,  w schorzeniach u osób w różnym wieku. Absolwenci osiągają kompetencje niezbędne do prowadzenia badań i włączania się w pracę zespołów badawczych. Studia kończą się obroną pracy magisterskiej, absolwenci uzyskują tytuł magistra fizjoterapii. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia –  studiów doktoranckich.

  Po uzyskaniu praw wykonywania zawodu absolwenci mogą podjąć pracę we wszystkich placówkach służby zdrowia, ośrodkach sportowych i instytucjach dla osób niepełnosprawnych.

 • FIZ studia II stopnia

  Studia drugiego stopnia są adresowane do absolwentów studiów zawodowych z tytułem licencjata kierunku fizjoterapii. Studia kończą się obroną pracy magisterskiej, absolwenci otrzymują tytuł magistra fizjoterapii.

  Absolwenci studiów II stopnia uzyskują kompetencje niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej, planowania i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji, prowadzenia badań i włączania się w pracę zespołów badawczych, kierowania zespołem terapeutycznym, organizacji i zarządzania placówkami oferującymi usługi fizjoterapeutyczne. Ponadto w trakcie studiów prowadzone są zajęcia z metod specjalnych m.in. terapii manualnej, metody PNF, metody NDT Bobath, metody McKenzie, co daje absolwentom dobrą pozycję na rynku pracy.

  Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia – doktoranckich.