Fizjoterapia

Spotkanie z Władzami Wydziału

Rekrutacja na stacjonarne studia pierwszego stopnia oraz stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunek FIZJOTERAPIA na rok akademicki 2015/2016 zakończona. 

W przypadku rezygnacji ze studiów osób dotychczas zapisanych może pojawić się dodatkowa lista osób przyjętych na studia. Wiadomość taką niezwłocznie opublikujemy i przekażemy zainteresowanym drogą poczty e-mail.

Spotkanie z Władzami Wydziału dla studentów studiów stacjonarnych odbędzie się 25.09.2015 r. w godz. 11:00-13:00 w AULI AWF

 

Rozkłady zajęć dostępne będą na stronie 

http://wrr.awf.krakow.pl/  w zakładce: STUDIA -> ROZKŁADY ZAJĘĆ

Terminy szkoleń BHP i szkoleń bibliotecznych

 Terminy szkoleń BHP dla studentów I roku studiów stacjonarnych

Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF Kraków

Fizjoterapia I stopień

25.09. godz 7:30-10:30 sala C

Fizjoterapia II stopień

25.09. godz 13:30-16:30 sala C

Terapia Zajęciowa I i II stopień

25.09. godz 17:00-20:00 sala C

Kosmetologia I stopień

26.09 godz 11:00-14:30 sala E

 Terminy szkoleń bibliotecznych dla studentów I roku studiów stacjonarnych

na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej AWF Kraków

Kierunek Fizjoterapia

I stopień – 24 września 2015 r. godz. 9.00-9.45 sala C

II stopień – 24 września 2015 r. godz. 10.00-10.45 sala C

Terapia Zajęciowa

I stopień – 24 września 2015 r. godz. 11.00-11.45 sala C

II stopień – 24 września 2015 r. godz. 11.00-11.45 sala C

Kosmetologia

I stopień – 24 września 2015 r. godz. 11.00-11.45 sala C

 

Podkategorie

 • FIZ studia I stopnia

  Na kierunku fizjoterapia na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Uczelnia kształci fizjoterapeutów, którzy uzyskują kwalifikacje z zakresu programowania i prowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych w dysfunkcjach narządu ruchu oraz narządów wewnętrznych, a także do stosowania zabiegów fizykoterapeutycznych w schorzeniach u osób w różnym wieku.

  Studia pierwszego stopnia kończą się egzaminem licencjackim, absolwenci otrzymują tytuł licencjata fizjoterapii.

  Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do: kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności, utraconej lub obniżonej wydolności, nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych, poprawnego funkcjonowania w zespołach rehabilitacyjnych we wszystkich placówkach służby zdrowia, ośrodkach sportowych i instytucjach dla osób niepełnosprawnych. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia – magisterskich, znają jeden język obcy na poziomie B2, według ESOKJ Rady Europy.

 • FIZ studia II stopnia

  Studia drugiego stopnia są adresowane do absolwentów studiów zawodowych z tytułem licencjata, kierunku fizjoterapii. Studia kończą się obroną pracy magisterskiej, absolwenci otrzymują tytuł magistra fizjoterapii.

  Absolwenci uzyskują wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej, planowania i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej, prowadzenia badań i włączania się w pracę zespołów badawczych, kierowania zespołem terapeutycznym, organizacji i zarządzania placówkami oferującymi usługi fizjoterapeutyczne.

  Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia – doktoranckich.

  Ponadto absolwenci mogą również uzyskać zaświadczenia potwierdzające zdobyte w trakcie studiów umiejętności stosowania wybranych metod specjalnych fizjoterapii: metody PNF-u, metody Bobath i metody McKenzie, co daje im dobrą pozycję na rynku pracy i czyni ich ofertę bardzo interesującą dla potencjalnego pracodawcy. Studenci kierunku fizjoterapia mają też możliwość uzyskania dodatkowej specjalizacji poprzez studiowanie jednego z sześciu atrakcyjnych modułów zakończonych zaliczeniem i egzaminem. Proponowane moduły to: odnowa biologiczna i hydroterapia, hipoterapia, terapia sztuką, neurorehabilitacja, rehabilitacja wieku podeszłego i opieka paliatywna oraz zarządzanie w służbie zdrowia. Podobnie, jak w przypadku metod specjalnych fizjoterapii, absolwenci mogą otrzymać stosowne zaświadczenia potwierdzające zdobyte w trakcie studiów umiejętności w zakresie w/w modułów.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

polityka prywatności AWF w Krakowie