Dodatkowa rekrutacja od 3 września:
  • Terapia zajęciowa
  • Turystyka i rekreacja
  • Kultura fizyczna osób starszych