Informator dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2017/2018

Rekrutacja na studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku Fizjoterapia na rok akademicki 2017/18 zostaje zawieszona.

Ze względów organizacyjnych i technicznych Rada Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w roku akademickim uruchamia wyłącznie następujące kierunki:

Wydział Wychowania fizycznego i Sportu

Lista kierunków, na które będzie odbywał się nabór w roku akademickim 2017/2018

Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie)

Wychowanie fizyczne

Kultura fizyczna osób starszych

Sport (dla osób posiadających klasę sportową)

Wychowanie fizyczne w służbach mundurowych

Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)

Wychowanie fizyczne

(dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne i kierunków pokrewnych)

Kultura fizyczna osób starszych

(dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków studiów mieszczących się w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej)

 

 

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie)

Wychowanie fizyczne
(dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne i kierunków pokrewnych)