W tym portalu znajdziesz komplet przejrzyście ułożonych informacji. Czytaj wszystkie artykuły: te ogólne i te o wybranym kierunku studiów... Potem spokojnie możesz przejść do złożenia podania i wypełnienia ankiety personalnej na witrynie » rekrutacja.awf.krakow.pl «