Spis treści

Wypełnione blankiety skierowań na badania profilaktyczne są generowane automatycznie po zarejestrowaniu kandydata przez komisję rekrutacyjną. W przypadku konieczności opieczętowania przez pracownika sekretariatu komisji rekrutacyjnej można tego dokonać w godzinach pracy Komisji.

Skierowanie na badania lekarskie kandydat może wydrukować ze strony internetowej http://esr.awf.krakow.pl – "pliki do pobrania" (załącznik nr 3 – skierowanie na kierunek Wychowanie fizyczne, kierunek Sport oraz kierunek Turystyka i rekreacja, załącznik nr 4 – skierowanie na kierunek Fizjoterapia, Kosmetologia i kierunek Terapia zajęciowa). Kandydat może wykonać badania bezpłatnie drukując imienne skierowanie z poziomu Portalu Kandydata lub pobierając skierowanie z sekretariatu WKR - po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej.