zeszłoroczni maturzyści - rejestracja już od 11 czerwca

Kandydaci na studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie muszą przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza upoważnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do studiowania w AWF na danym kierunku studiów.

Lista podstawowych jednostek służby medycyny pracy na obszarze województwa małopolskiego, które w 2018 roku będą wykonywać badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych.

Badanie lekarskie dla Kandydatów na Studia na AWF w Krakowie można już wykonywać* od 18 czerwca w następujących placówkach:* Kandydat może wykonać badania bezpłatnie drukując imienne skierowanie po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej (po zaksięgowaniu wpłaty) lub pobierając skierowanie z sekretariatu WKR (po okazaniu opłaty rekrutacyjnej)

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy

Kraków ul. Zygmunta Augusta 1
tel. 734 497 184 lub 734 497 187

Centermed

Oddział Tarnów ul. Słoneczna 32 tel. 14 621 70 03
Oddział Nowy Sącz ul. Węgierska 188 tel. 18 442 52 72
Oddział Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 13 tel. 14 611 54 50
Oddział Brzesko ul. Browarna 5c tel. 14 663 51 41

Mark Med

Kraków Os. Urocze  2 (II Piętro)
tel. 12 644 24 74

Falck Medycyna

Kraków ul. Mazowiecka 4-6
tel. 22 535 91 91 lub 510 202 102

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA

Kraków ul. Kronikarza Galla 25
tel. 12 662 31 25

Ergomed

Kraków ul. Bonarka 18
tel. 12 266 21 95 (wewnętrzny 101)

Sposób rejestracji:

W celu umówienia terminu badania należy zgłosić się do przychodni lub zadzwonić na numer telefonu


Wypełnione blankiety skierowań na badania profilaktyczne są generowane automatycznie po zarejestrowaniu kandydata przez komisję rekrutacyjną. W przypadku konieczności opieczętowania przez pracownika sekretariatu komisji rekrutacyjnej można tego dokonać w godzinach pracy Komisji.

Skierowanie na badania lekarskie kandydat może wydrukować ze strony internetowej http://esr.awf.krakow.pl – "pliki do pobrania" (załącznik nr 3 – skierowanie na kierunek Wychowanie fizyczne, kierunek Sport oraz kierunek Turystyka i rekreacja, załącznik nr 4 – skierowanie na kierunek Fizjoterapia, Kosmetologia i kierunek Terapia zajęciowa). Kandydat może wykonać badania bezpłatnie drukując imienne skierowanie z poziomu Portalu Kandydata lub pobierając skierowanie z sekretariatu WKR - po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej.


Podstawa prawna badań:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich , (Dz.U. z 28 sierpnia 2014 poz. 1144).

Według tego Rozporządzenia zaświadczenie to winno zawierać:

  1. pieczątkę jednostki przeprowadzającej badanie;
  2. datę jego wydania;
  3. imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL (w przypadku posiadania) osoby skierowanej na badanie;
  4. kierunek kształcenia;
  5. nazwę i adres placówki dydaktycznej;
  6. orzeczenie o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów lub studiów doktoranckich;
  7. podpis i pieczątkę lekarza przeprowadzającego badanie;
  8. datę następnego badania lekarskiego;
  9. pouczenie o terminie i sposobie wniesienia odwołania od orzeczenia.