Kandydaci na studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie muszą przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza upoważnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do studiowania w AWF na danym kierunku studiów.

Poniższa lista obowiązuje w 2017 roku.

Lista podstawowych jednostek służby medycyny pracy na obszarze województwa małopolskiego, które w 2016 roku będą wykonywać badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych.

Badanie lekarskie dla Kandydatów na Studia na AWF w Krakowie można już wykonywać* od 16 czerwca w następujących placówkach:

NZOZ PD-L Centermed Sp.z o.o. Tarnów
Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 13 – tel: 14 611 54 50
NZOZ PD-L Centermed Sp.zo.o. Tarnów
Brzesko, ul. Browarna 5c – tel: 14 663 51 41
FALCK MEDYCYNA Sp. z o.o. Warszawa Kraków, ul. Mazowiecka 4-6 – tel: 12 630 49 00; 12 630 49 28
Scanmed Multimedis Kraków

tel: 12 629 88 00 (dotyczy wszystkich przychodni (Scanmedu")
Kraków, ul. Armii Krajowej 5;
Kraków, ul. Akademicka 5;
Kraków, ul. Podchorążych 2;
Kraków, ul. Warszawska 24;
Kraków, ul. Rakowicka 16;
Kraków, ul. Herlinga-Grudzińskiego 1
Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie Kraków, ul. Zygmunta Augusta 1 – tel: 12 424 20 22;734497184;734497187;
Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o.
Kraków, ul. B. Komorowskiego 12 tel. 12 4120544
Specjalistyczna przychodnia Lekarska Ergomed S.C. Kraków, ul. Bonarka 18 122662195
Centermed Sp.zo.o. Tarnów
Nowy Sącz, ul. Węgierska 188 – tel: 18 442 52 72
NZOZ PD-L Centermed Sp.zo.o. Tarnów
Tarnów, ul. Słoneczna 32 – tel: 14 621 70 03
CMP sp. z o. o. Kraków Kraków, ul. Olszańska 5 – tel: 12 412 05 44 w. 309

* Kandydat może wykonać badania bezpłatnie drukując imienne skierowanie po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej (po zaksięgowaniu wpłaty) lub pobierając skierowanie z sekretariatu WKR (po okazaniu opłaty rekrutacyjnej)

Sposób rejestracji:

W celu umówienia terminu badania należy zgłosić się do przychodni lub zadzwonić na numer Telefonicznego Centrum Obsługi: 12 629 88 00 lub zgłosić się bezpośrednio do placówki znajdującej się przy AWF.


Wypełnione blankiety skierowań na badania profilaktyczne są generowane automatycznie po zarejestrowaniu kandydata przez komisję rekrutacyjną. W przypadku konieczności opieczętowania przez pracownika sekretariatu komisji rekrutacyjnej można tego dokonać w godzinach pracy Komisji.

Skierowanie na badania lekarskie kandydat może wydrukować ze strony internetowej http://esr.awf.krakow.pl – "pliki do pobrania" (załącznik nr 3 – skierowanie na kierunek Wychowanie fizyczne, kierunek Sport oraz kierunek Turystyka i rekreacja, załącznik nr 4 – skierowanie na kierunek Fizjoterapia, Kosmetologia i kierunek Terapia zajęciowa). Kandydat może wykonać badania bezpłatnie drukując imienne skierowanie z poziomu Portalu Kandydata lub pobierając skierowanie z sekretariatu WKR - po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej.


Podstawa prawna badań:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich , (Dz.U. z 28 sierpnia 2014 poz. 1144).

Według tego Rozporządzenia zaświadczenie to winno zawierać:

  1. pieczątkę jednostki przeprowadzającej badanie;
  2. datę jego wydania;
  3. imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL (w przypadku posiadania) osoby skierowanej na badanie;
  4. kierunek kształcenia;
  5. nazwę i adres placówki dydaktycznej;
  6. orzeczenie o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów lub studiów doktoranckich;
  7. podpis i pieczątkę lekarza przeprowadzającego badanie;
  8. datę następnego badania lekarskiego;
  9. pouczenie o terminie i sposobie wniesienia odwołania od orzeczenia.