INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Zasady rekrutacji określające warunki, tryb, formę studiów oraz zakres egzaminów wstępnych na studia na rok akademicki 2016/2017
przyjęte uchwałą nr 28/V/2015, 29/V/215, 30/V/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w dniu 27 maja 2015 roku.