Uczelnia stwarza studentom możliwość uzyskania poza programem studiów dodatkowych kwalifikacji poprzez uruchamianie specjalizacji i kursów prowadzonych przez poszczególne jednostki dydaktyczne.

 

Grupa specjalizacyjna uruchamiana w ramach zajęć fakultatywnych może liczyć maksymalnie tylu studentów jaką regulują odrębne przepisy bezpieczeństwa dopuszczające liczebność grupy na jednego prowadzącego.

Specjalizacja prowadzona może być po jednej grupie szkoleniowej (instruktorska, trenerska) w danej dyscyplinie.

Specjalizacje w ramach zajęć fakultatywnych są częściowo odpłatne.

Studenci Akademii Wychowania Fizycznego mogą uczestniczyć w następujących specjalizacjach:

a) kierunek "wychowanie fizyczne" – studia I stopnia w:

      1. specjalizacje instruktorskie

b) kierunek "wychowanie fizyczne" – studia II stopnia w:

      1. specjalizacje trenerskie

      2. dziennikarstwo sportowe

c) kierunek "turystyka i rekreacja" - studia II stopnia w:

      1. dziennikarstwo sportowe

d) kierunek "fizjoterapia" - studia II stopnia w:

      1. dziennikarstwo sportowe

Udział w kolejnych specjalizacjach traktowany jest jako kurs na zasadach pełnopłatnych.

Aktualna oferta specjalizacji instruktorskich i trenerskich ogłaszana jest w każdym roku akademickim.

Uruchamiane w ostatnich latach specjalizacje instruktorskie i trenerskie dotyczyły dyscyplin sportowych:koszykówka, lekka atletyka, piłka ręczna, narciarstwo alpejskie i klasyczne, snowboard, piłka nożna, piłka siatkowa, pływanie, gimnastyka sportowa, tenis.

Programy specjalizacji instruktorskich i trenerskich zostały opracowane zgodnie z Porozumieniem między Akademiami Wychowania Fizycznego w sprawie systemu kwalifikacji w szkoleniu sportowym, zawarte w dniu 5 lipca 2013 roku  a także Porozumieniem Akademii Wychowania Fizycznego oraz Polskich Związków Sportowych w sprawie kształcenia kandydatów do podejmowania działalności szkoleniowej w sporcie.

Kwalifikacje na specjalizacje przeprowadzają  zakłady/zespoły dydaktyczno-przedmiotowe  z poszczególnych dyscyplin sportowych.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Centrum Edukacji Zawodowej AWF w Krakowie.