Dodatkowa rekrutacja od 3 września:
  • Terapia zajęciowa
  • Turystyka i rekreacja
  • Kultura fizyczna osób starszych

Tu znajdziesz załączniki, na które powołujemy się w tekstach.W osobnych katalogach są również potrzebne w toku rekrutacji:
Akty prawne oraz Standardy kształcenia .