Spis treści

 4. Na czas egzaminów wstępnych istnieje możliwość zakwaterowania w Domu Studenckim po uprzednim dokonaniu rezerwacji (w miarę wolnych miejsc) – nr tel. +48 12-683-14-90.