zeszłoroczni maturzyści - rejestracja już od 11 czerwca

7. Pisemne prace egzaminacyjne mogą być udostępnione kandydatom do wglądu na ich pisemną prośbę skierowaną do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

8. W czasie egzaminów wstępnych kandydat powinien legitymować się dowodem osobistym lub paszportem.

9. Kandydat, który dozna kontuzji w trakcie egzaminu sprawnościowego, zostaje wyeliminowany z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.