zeszłoroczni maturzyści - rejestracja już od 11 czerwca

6. Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów z maturą międzynarodową (IB) i maturą europejską (EB) będzie odbywać się zgodnie z warunkami i trybem rekrutacji obowiązującym w roku akademickim 2017/2018 na danym kierunku studiów

Kandydaci z IB i EB zobowiązani są niezwłocznie dostarczyć do sekretariatu WKR świadectwo dojrzałości przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.